Optimum

Medlemmer

Foreningens medlemmer kategoriseres Aktive medlemmer, der indbetaler månedligt kontingent og har fuld stemmeret.

Foreningens anden kategori Aktivt medlems partner deltager ved arrangementer.

Af foreningens aktive medlemmer danner fem personer bestyrelsen bestående af formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Mailingliste aktive medlemmer

Mailingliste bestyrelse

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Jacob Breuner

Menigt medlem
Aktivt medlem pr. 3. november 2005

 

Betina Chorfixsen

Menigt medlem
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Lars Chorfixsen

Bestyrelse
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Caryn Hansen

Bestyrelsessuppleant
Aktivt medlem pr. 1. oktober 2009

 

Henrik Balleby Hansen

Kasserer
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Michael Hørning

Menigt medlem
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Tommas Larsen

Bestyrelse
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Mette Mikkelsen

Formand
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Signe Nicolaisen

Menigt medlem
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Camilla Sidenius

Bestyrelse
Aktivt medlem pr. 1. april 2005

 

Anders Zeeberg

Menigt medlem
Aktivt medlem pr. 1. april 2005