Optimum

 

Tilstedeværende:

· Henrik - Kasserer

· Camilla - bestyrelsesmedlem

· Mette - Formand

· Tommas - bestyrelsesmedlem

Fraværende:

· Lars – bestyrelsesmedlem, revisor

Velkommen til nye medlemmer

· Lars

· Camilla

Bestyrelsesposter/ansvarligheder

Det blev besluttet ikke at udnævne en næstformand, ligesom det heller ikke fandtes nødvendigt at præcisere ansvarsområder yderligere qua den pt. flade struktur. Punktet må dog overvejes i fremtiden, efterhånden som foreningen vokser.

Foreningsstatus – grundlag

Strategiske overvejelser udsættes og punktet fremføres til generalforsamlingen, således at en generel diskussion medlemmerne imellem kan udstikke foreningens fremtidige kurs.

Foreningsstatus – medlemmer

Gældende regler omkring optagelse af nye medlemmer er for rigid. Der bør løbende under året kunne indstilles til bestyrelsen, at nye medlemmer kan optages. Desuden bør medlemmers partner kunne blive optaget som fast medlem med kortere varsel. Det blev foreslået at holde en ekstraordinær generalforsamling – en fredag naturligvis – hvor dette punkt kunne afklares over en håndfuld bajere.

Nye medlemmer:

· Jacob B. Breuner

· ægtefælle Carina Breuner (passivt medlem)

Arrangementsstatus - relevans / betaling

For lille betaling af medlems partner – dræner kassen.

Hvis partner skal med, må parret betale mere (mindre tilskud fra foreningen).

Risiko for at partner konsekvent udebliver.

Formand har fokus på, at kassen ikke drænes unødigt.

Præciseres, at bindende tilmelding ER bindende, hvorfor den der springer fra vil skulle betale fuld pris – det er specielt vigtigt i denne periode, hvor foreningen er ung, og foreningens økonomi er afhængig af, at aftaler overholdes.

Husk hvidbog og retningslinier for refleksion/opfølgning på arrangementets gennemførelse.
Se pkt. 7 i hvidbogen

Det blev besluttet at indstille til, at kontingentet på kr. 75 fastholdes

Indhold i arrangementer

Forslag at bestyrelse arrangerer minimum ét socialt arrangement (fx sommerfest, julefrokost e.a.) om året.

Tommas foreslog et arrangement i nærmeste fremtid med fremmøde af foreningen ”The Network”, som er en forening af unge danske muslimer, der tager ud og diskuterer alt mellem himmel og jord, om det så er den aktuelle debat om islam, mere teologiske diskussioner om forholdet islam-jødedom-kristendom eller andet – intet arrangement er for stort eller lille for ”The Network”. I bestyrelsen var der stor tilslutning til dette arrangement, og bestyrelsen vil gerne påtage sig at arrangere dette. Medlemmerne bedes a.s.a.p. melde ind, om der er interesse for, at vi gennemfører et sådan arrangement. Det anbefales, at arrangementet afholdes ude – Camilla undersøger, om det vil være muligt at afholde arrangement på hendes arbejdsplads efter arbejdstid.

Økonomi

Vi holder os flydende, forudsat at Carlsberg arrangementet ikke vælter læsset. Betaling til foredragsholder er et par flasker vin + 100 kr. pr. person for rundturen. Evt. middag i fm. dette arrangement vil være baseret på egenbetaling.

Byvandring – egenbetaling + frokost

Der bør opsættes retningslinier for hvor mange penge, der må anvendes til arrangementer pr. halvår.

Andet

Næste bestyrelsesmøde i september 2006

Referat — bestyrelsesmøde 16. marts 2006

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.