Optimum

 

Valg af dirigent

Brian Schou blev valgt som dirigent.

Formandens beretning

Formanden informerede kort om status for aktive medlemmer, aktive medlemmers partner, samt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Regnskabsaflæggelse

Det blev valgt at flytte regnskabsåret til at løbe fra 1/9 til 31/8. Første regnskab for året 2005 vil således blive opgjort pr. 31/8-05

Fastsættelse af årskontingent

Det blev vedtaget at fastholde det tidligere fastsætte kontingent på kr. 75,- pr. måned for et aktivt medlem.

Behandling af indkomne forslag

Den nye hjemmeside (www.optimum.dk) blev kort drøftet og initiativet hilst meget velkomment. Mette påpegede, at alle forslag til indhold på sitet samt forbedring af do bedes fremsendes til Mette på e-mail mette.mikkelsen@privat.dk / metmik@gnotometrics.dk.

Hvidbogen for arrangementsafholdelse blev præsenteret. Et par ændringsforslag blev præsenteret sammen med et par forslag til yderligere indhold i hvidbogen. Tommas har ansvaret for tilretning af de indkomne ændringsforslag. Yderligere forslag til indhold i hvidbogen bedes fremsendt til Tommas på e-mail tommas.larsen@bmw.dk.

Tommas Larsen foreslog at flytte den ordinære generalforsamling til oktober måned. Denne flytning vil gøre det muligt for det kommende arrangørhold at gennemarbejde forslag til arrangementer på det angivne 45 dage inden december måned. Forslaget blev vedtaget.

Der indkom ændringsforslag til valg af bestyrelsesmedlem, således at formand og kasserer ikke udskiftes samme år, men så der tages højde for, at henholdsvis ny formand og kasserer kan trække på viden fra respektive anden part første siddende år.

Således tilføjes til vedtægter, at 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Formand og kasserer vælges for en 3 årig periode, hvor formanden er på valg 1 år forud for kassereren.

Det blev besluttet at varsling af den ordinære generalforsamling fremover vil blive varslet på www.optimum.dk sammen med en notifikation på mail, når information er tilgængelig.

Trækning af arrangører

I den korte periode frem til foreningens næste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen har ansvaret for at forberede arrangementer. Efterfølgende udtrækkes 1 bestyrelsesmedlem sammen med 1 aktivt medlem til arrangør for det kommende år.

Hvidbog sorterer under arrangørerne, som fremsender ændringsforslag til bestyrelsen

Følgende forslag blev nævnt, som mulige interessante emner (forslagsstiller i parentes):

· Feng Shui (Caryn)

· Ejendomsinvestering/-finansiering (Brian)

· Lønforhandling (Brian)

· Equity/Venturekapital (Brian)

· Ølsmagning (Brian)

· NetCooking (Brian)

· Glatførekursus (Brian)

· Markedsføringsloven (Anders)

· Forretningsstrategi/marketing/kommunikation (Anders)

· Kommunikation (Pernille)

Valg af bestyrtelsesmedlemmer

Medlemmer var valgt på et indledende møde. Der var ingen kommentarer til de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Chorfixsen blev valgt som revisor. Signe Nicolaisen blev foreslået som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der var ingen emner under punktet eventuelt.

Foreningen Optimum tegnedes.

Referat af foreningens stiftelse

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.