Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2018 inkl. kagebord

 

Søndag, 7. oktober 2018, Hørnings højloftede, KBH

Efter optankning med kolde/varme drikke og kager i alle afskygninger (dog kun hjemmebag fra huset…), blev generalforsamlingen skudt i gang.

Camilla blev valgt til dirigent, Signe til stemmetæller. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig trods fravær af Anders, Jacob og Michael (sidstnævnte hendrev søndagen i fuld mundering på stadion med Aksel).

Formand Mette berettede om 2 arrangementer afholdt siden generalforsamling 2017; påskefrokost 21. april i vanlig stil et fantastisk arrangement afholdt i Tune samt wine & dine hos Wallmans og Ascot 9.-10. juni med god vin, skønne shots, roterende tallerkener, en hed swingom på dansegulvet og natmad på torvet.

Regnskabet, der blev aflagt, udviste undtagelsesvist et negativt resultat på kr. 26.807,70, hvormed indeståendet er reduceret til kr. 18.243,79 og vurderes som et godt niveau for en forening som Optimum. Det forventes, at aktivitet og omkostninger det kommende år igen vil være på niveau med tidligere år. Regnskab blev godkendt trods mixup i årstal.

Kontingentet blev besluttet fastholdt på kr. 75 pr. medlem om måneden indbetalt første eller sidste dag.

Bestyrelsen har hverken modtaget forslag eller indstilling af nye medlemmer forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede og datosatte arrangementer for kommende år:
- Påskefrokost lørdag 30/3 2019 i Tune. Hovedarrangør er Bankmanden, der trækker på assistance efter behov.
- Sommertogt – familietur – i Roskilde Fjord lørdag 24/8 2019. Bestyrelsen arrangerer nærmere jf. Vikingeskibsmuseets muligheder
- Generalforsamling søndag 6/10 2019 i Fixernes ny lokaler, Hedehusene. I vanlig stil medbringer deltagende familier bagværk, og huset sørger for varme/kolde drikke.
I mellemliggende perioder kan enhver byde til kagebord/anden aktivitet. Fx fremviser Mao & gemal gerne lokalerne i Amstelveen ved lejlighed.

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer (Signe & Fix) samt bestyrelsessuppleant. Fix genopstiller uden modkandidat, mens Signe tilbyder at overlade posten. Tommas melder sig og begge kandidater godkendes.

Til posten som revisor opstillede Signe, der blev godkendt, mens Michael fortsætter som revisorsuppleant.

Intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttedes med endnu en omgang kage før opbrud.

/Mao