Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2019 inkl. kagebord

 

Søndag, 6. oktober 2019, Fix'ernes ny lokaler, Hedehusene

Den 6. oktober 2019 afholdte foreningen Optimum generalforsamling i Casa Fix – Hedehusene. Til dirigent valgte forsamlingen Tommas, der ligeledes blev valgt som stemmetæller.
Dirigenten åbnede forsamlingen og konstaterede, at den var lovligt indkaldt og overlod herefter ordet til revisoren Camilla, der i formandens fravær aflagde beretning.

Formandens beretning
Siden endnu et formidabelt kagebord hos Hørnings 7. oktober 2018, har vi - indtaget sild & snaps hos Bankmand & Caryn 30. marts 2019; her indfangedes tillige div. skidtfisk i poolen, som, i god lystfiskerstil, naturligvis blev sat ud igen - været på bølgen blå og indtaget clubsandwich i stegende sol 24. august 2019

Formandens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:
Der ses ikke med milde øjne på Anders udsætning af skidtfisk i bankmanden og frues fiskepool. Det blev foreslået at skidtfisk fremadrettet udsættes i poolen på Egevej i Hvidovre.

Foreningens regnskab:
Kassereren fremlagde foreningen regnskab der viste et underskud på 216,13 kr. Kassereren forklarede at det positivt at årets resultat er negativt.
Revisor oplyste efter dirigentens revisionsbemærkninger, at hun havde delegeret ansvaret for revisionen af regnskabet til dirigenten og anmodede om generalforsamlingens accept heraf. De tilstedeværende medlemmer godkendte dette, og enkelte mente at det måske i virkeligheden var meget godt 😊.
Dirigenten oplyste at den manglende dokumentation for afholdte udgifter ikke gav anledning til bekymring.
Kassereren oplyste, at Jakobs kontingent er udeblevet og kassereren vil derfor tage kontakt til Jakob for at udrede dette.

Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2019-2020:
Generalforsamlingen besluttede at videreføre kontingentet uforandret.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Forslag til nye medlemmer:
Ingen nye medlemmer var indstillet.

Bestyrelsens forslag til arrangementer for 2019-2020:
Særligt placeringen af næste års generalforsamling gav anledning til en længere debat, som blev sammenfattet af dirigenten med en konstatering af, at uanset hvor generalforsamlingen afholdes, vil der med stor sandsynlighed altid mangle et bilag, og kassereren vil være forsinket med udarbejdelsen af årsregnskabet.
Således opløftet besluttede forsamlingen af generaler, at næste års generalforsamling afholdes den 4. oktober 2020 kl. 1400 hos Pernille og Tommas, Skolevej 31, 2630 Taastrup.
Påskefrokost afholdes den 2. maj 2020 kl. 1200 til 1300 hos bankmanden og frue. Referenten bliver formodentlig nødt til at gå lidt før tid.
Sommerarrangementet blev fastsat til lørdag den 22. august 2020 kl. 10 med indledende vandring i Skovtårnet i Næstved. Der følges op med madpakke i det grønne. Camilla blev udpeget som planlægningsansvarlig.

Valg af formand:

Mette blev genvalgt in absentia med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Under sloganet ”Optimum First” blev Camilla genvalgt til bestyrelsen og ligeledes Caryn genvalgt til bestyrelsessuppleant.

Eventuelt:

Under eventuelt fik Rasmus Falk rødt kort og Bendtner blev udskiftet til fordel for Pieros. Det hjalp dog ikke og FCK tabte til BIF.
Generalforsamlingen væltede sig i æblekage m.v. og udtrykte tristhed over, at formanden og formandsgemalen havde valgt at udeblive fra årets generalforsamling. Man sendte en venlig tanke og håber snart at se dem igen.

Således opfattet.
Michael
Referent