Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2015 inkl. kagebord

 

Søndag 25OKT, Casa d'Ege Allé, Hvidovre

Årets generalforsamling blev i vanlig stil indledt med indtagelse af saft & kaff' samt alskens medbragte bagværk.

Da den værste sult var stillet erklærede formand Mao generalforsamlingen for åben, tilbød at tage referat og lagde ud med at efterspørge dirigent og stemmetæller, hvilket hhv. Camilla og Fix påtog sig.

Herefter fulgte Formandens beretning, som omfattede arrangementer i året og ikke mindst det faktum, at foreningen 1APR havde eksisteret i 10 år. I den forbindelse afholdtes jubilæumsarrangement 14.-15. marts startende med velkomst på Hotel Ascot, dinner & show i Wallmans, overnatning og morgenbuffet på Ascot. Enstemmig bedømmelse melder om et fantastisk arrangement, der sagtens kan gentages tidligere end 20-års jubilæet. De ikke-deltagende medlemmer blev kompenseret med spagavekort, og webmasteren med 1/2 flaske gin smuglet ud i håndtasken. Øvrig sammenkomst blev afholdt 16AUG, hvor Jacob havde arrangeret rundvisning på Roskilde Kloster og derefter bød indenfor til sammenskudsbrunch og rundvisning i privaten. Enstemmighed blandt de deltagende om endnu et fremragende arrangement. 5 stjerner til Jacob.

Som næste punkt aflagde Kassereren regnskab og fremhævede de øgede indtægter som følge af konvertering af Caryns passive medlemskab til aktivt pr. juli 2015 samt stort beløb i egenbetaling fra ikke-medlemmer i f.m. jubilæet. På udgiftsiden har jubilæet trukket på opsparingen og medført første underskud i foreningens historie.

NOTE!
Kassereren påpegede, at revisor-Tommas fandt en uoverensstemmelse i regnskabet (knap kr 100 afregnet for meget i udlæg), som undersøges nærmere og afklares med d'herrer Michael og Anders, der slår halv skade.

Med ovenstående in mende blev regnskabet godkendt og de ansvarlige applauderet.

Fastsættelse af årskontingent bød på afstemning, da Tommas argumenterede for nedsættelse til kr 50, fx for en periode. Ingen af de øvrige deltagere var enige, og forslaget blev nedstemt. Dog blev det igen motiveret, at foreningen som minimum årligt afholder arrangement omkring Påske, over sommeren og ved årets afslutning/juletid. Såvel kun for voksne samt inkluderende børn og med mulighed for øgede omkostninger. Det blev besluttet at se nærmere på datoer for 2016-arrangementer under eventuelt.

Af indkomne forslag fremlagde Mao på Jacobs vegne et arrangementoplæg for vikingeskibssejlads samt besøg i Roskilde Domkirkes tårne og lofter, som begge inkluderer børn. Der var bred tilslutning til sejlads, og Jacob opfordres til at gå videre med oplæg herfor.
Bestyrelsen har ikke modtaget indstillelse af nye medlemmer.

Årets generalforsamling bød på valg af 1 bestyrelsesmedlemspost, som Camilla har bestridt de seneste 2 år og er villig til at genbesætte. Valgt med applaus.

Tommas og Michael har bestridt posterne revisor og revisorsuppleant og blev begge valgt til at tage et år mere.

Under eventuelt fattede de tilstedeværende hver sin kalender og plottede 2016-arrangementer ind
* Påskefrokost (uden børn) LØR2APR kl 12.30 hos Bankmand & frue, Tune
* Sommerudflugt med madkurv og/eller kaffe/kage til Hedeland, Valbyparken, Flakfortet e.lign., fx SØN12JUN kl 14
* Generalforsamling med middag (uden børn) LØR29OKT kl 16 hos Camilla, Hareskovby eller Mette-Anders, Hvidovre

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet og enkelte tog en runde mere på kaffen og kagerne, mens drengene underholdt sig med iPad eller boldspil i haven. Uden for referat nævnte Tommas mulighed for besøg på Geocenter Møn, der arrangerer ture med naturvejleder og fokus på områdets frembringelser og forskning.