Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

 

Program

Kim er ekstremsport-udøver og deltog i 2006 i verdens hårdeste Ironman; 38 km svømning, 1802 km cykling og 422 km løb. En sådan præstation er ikke noget man gennemfører uden hjælp, hvorfor Kim var nødt til at stable en organisation op, der skulle støtte ham med dette projekt – en proces, som vi kan lære meget af.

Indholdet i foredraget er:

· Motiviation – hvordan motiverer man sig selv og andre til og i en ekstrem situation?

· Identitet – hvem er jeg, hvad vil jeg, hvorfor vil jeg det og hvordan vil jeg gøre det?

· Ledelse af teams – afstemning af mål og forventninger, ansvarsfølelse og fokus

· Teambuilding – hvordan får man forskellige personer med forskellige behov og ønsker til at arbejde mod samme mål?

Foredraget varer ca. 3 timer inklusive efterfølgende diskussion. Optimum er vært ved sandwiches og drikkevarer undervejs.

Mødested

BMW Danmarks Uddannelsescenter, Bådehavnsgade 2, 2450 København SV.

Parkering sker bag Domus Statoil, Borgmester Christiansensgade 50, 2450 København SV.

Pris (inkl. mad og drikke)

Gratis for medlemmer.

Kr. 125,- for familie, venner, bekendte og andet godtfolk.

Svarfrist

Optimummedlemmer bedes give svar inden torsdag den 16. juli til Tommas Larsen (tommas.larsen@bmw.dk) for at vi kan træffe endelig aftale med foredragsholderen.

Motivation, identitet, teamudvikling v/Kim Greisen

 

6. oktober 2009, kl. 17.00

Mette Mikkelsen

 

Anders Zeeberg

Mette Mikkelsen

Formand

 

Anders Zeeberg

Dirigent