Optimum

 

O-pen

- fra idégenerering og invention til kommercialisering

idégenerering over forretningsplan til dagligt virke med de organisatoriske, teknologiske, markedsmæssige og andre udfordringer, som er oplevet i processen

Kl. 17.30 TEM/DTU, Bygning 421, Lyngby
Vi starter med at høre om idéens opståen, udvikling af forretningsplan, koncept, m.v. med specielt fokus på de organisatoriske, teknologiske og markedsmæssige udfordringer, som vi som publikum vil blive aktivt inddraget i diskussionen af.

Firmaet blev stiftet ved hjælp af venturekapital og har sidenhen måttet skrue ned for blusset til en status, som vi også hører om.

Se mere om O-pen.

 

Betingelser

Arrangementet afholdes for aktive medlemmer på Optimums regning.
Brugerbetaling for ikke aktive medlemmer kr. 75, der overføres til foreningskonto ved tilmelding (senest 18. juni 2007).

Et innovationseventyr… 20. juni 2007

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.