Optimum

Foreningen

Optimum er stiftet som et netværkstiltag og for fortsat sammenhold studiekammerater og partnere imellem.

Oprindeligt dannedes en HD studiegruppe på 8 m/k til ugentlig lektielæsning og eksamenstræning, og sammenkomsterne i gruppen udvidedes hurtigt til socialt samvær i fritiden også. Til studiegruppens medlemmer tælles også partnere, der har samme mulighed for at indgå i foreningen.

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.